ISO 與雜訊

2023 年 6 月 21 日 | 千拍萬攝

繼光圈同快門之後,今次就同大家淺談一下一個大家都耳熟能詳既攝影術語:ISO感光度。

ISO感光度呢個概念起源於菲林年代,呢個國際統一指標用嚟表示菲林上感光物質受光照時所產生既化學反應速度;而喺當下數碼攝影世代,呢個指標仍然沿用,但ISO講緊既係一種電子增益,啫係感光元件將光轉化成電子輸出訊號既強度。

ISO同光圈快門唔同,光圈同快門能夠分別透過改變吸光範圍同吸光時間控制曝光量,但ISO並唔能夠控制曝光,佢改變唔到鏡頭既入光量,佢只係透過放大同光對應既電子訊號,以電子增益既方式係相機裏面對圖像進行「後製」,提高佢既亮度。

喺大多數情況下,我地係光線不足既情況下會用高ISO進行拍攝,當微弱既光線到達感光元件上,只能產生微弱既電子訊號,所包含既資訊有限,為提取更多既暗部資訊,我地可以透過調高ISO,讓相機強行放大呢D電子訊號,以電子增益既方式放大(加強)所接收得返嚟既原有訊號,從而令圖像變亮。

不過,改變圖像亮度既副作用,就係高ISO會導致圖像出現大量明顯既「雜訊」,當相機對有用既訊號進行放大既同時,亦無可避免咁將D無用既訊號及電子干擾一併放大埋,最終會以一種「顆粒感」既斑點反映係圖像之上,對畫質構成干擾。

從攝影創作既角度出發,有部分攝影師可能更側重於相片既藝術性,佢地會刻意輸出一張「過暗」、「過曝」或者「好多雜訊」既相片。說到底,最緊要攝影者知道自己需要D乜、做緊D乜、同點解要咁做。