NVIDIA 重有排升!

2023 年 5 月 26 日 | 千論投資

我努力學習科技有幾個原因,第一個原因亦係最重要,我鐘意幹實業生意,而今天無一門生意唔使科技既,我要「不求人」,就要自己學;第二個原因,較次要但依然重要,我認為今天投資股票能賺大錢,必定係各類科技股,咁「原來你能挑」,必定係你掌握到科技發展大勢。

不過,講就咁講,追科技真係追死人,當我重未深入追上AI這課題,「輝哥」NVIDIA)已升了,佢好野!

再不過,既然走左一次雞,而佢似乎潛力未完,咁即刻跟進,為時未晚!

行數據運算,必定要用GPUPU (processing unit )有好多款,除左電腦基本嗰粒百搭用既CPU,重有其他專門用途的「PU」,而現今人工智能,需要輸入龐大數據塞落部機器「學習(即係運算)」,而輝達就強於製造呢類專門GPU晶片,強到基本上所有雲端服務都用緊佢,包括我用開既AWS Google cloud platformAzure當然有用,阿里巴巴、騰信、甲骨文呢d大公司通通都有用佢,因為各雲端而家爭住提供AI服務,就需要同輝達買好多好多好多(要寫三次先夠)呢專事人工智能運算既GPU 晶片去建構佢地既龐大數據中心,因而做就了今次「輝哥」的業績同股價。

其實,每次的新科技出現,都必須突破一次運算瓶頸,而輝達每次都可以躬逢其盛,分一杯大羹,二零一八年比特幣挖礦高潮,個個礦工都爭用輝達GPU顯卡,已經令呢間公司市值翻左一翻,不過後嚟美國SEC 話佢將呢d營利亂入帳,罸左佢一鑊金;自此之後,「輝哥」就好憎加密貨幣,劃清界線,專注人工智能的晶片發展,而家終於守得雲開見月明。

我呢年嚟成日話蘋果既黃金歲月快完,咁接力係邊間公司呢,照趨勢睇,似乎應該係AI百業之母既呢間「輝哥」囉!大佬,連電動車d電腦底板都用佢粒GPU,即係幾近無處不在啦!係神一般似的既GPU了!重有!日後手機應用必定有AI服務,咁即係又要粒強勁GPU啦!輝哥~~~~我們手機界需要你!

如果真係咁,以蘋果股價十年前起步升上嚟睇,輝達仲有排爆升!

P.S. 有舊生想知GPU CPU 既分別,我另文詳解其結構。啱既!投資,要認識得細緻d