AMD 別具謀略 ——— 收購Silo AI

2024 年 7 月 11 日 | 千論投資

做生意,講利潤重成本效益,企業生產當然以「夠用」就得,唔會盲目追求高質的投入,唔通發展商起樓,材料不問價,全用高質咩!?你買過長實李嘉誠既樓就知,乜野都係啱啱好!佢老人家夠知洗衣機歐洲牌子好啦,唔通賣個普通單位比你都用上呢d牌子咩?豐澤牌算啦!

同樣原理,無錯NVIDIA 的GPU 晶片係強大好多,但貴嘛!而且佢仲想焗你用埋佢既侍服器軟硬體添,嚟個綑綁銷;問題係,喺實際人工智能應用方面,真係唔駛下下都用到咁強大既功能嘛!譬如電器產品既維修客服,應該來來去去都係嗰d電話對答,咁所需的機器學習同語言模型都唔駛咁複雜,搵個平D既AI 平台開發咪得咯!下下搵NVIDIA,未必圍到條數架!

我相信AMD 收購Silo AI,就係要針對呢d唔同既大小市場。無錯!可能嗰d超大語言模型唔會搵AMD 既晶片,好似chatGPT 同 Claude ,佢地既生成式AI 要回應使用者唔同背景既題型,硬件的機器學習和運行效率真係要好高,唔到唔用NVIDIA 既晶片;但商業世界好多功能都係集中喺某個對應範圍,好似共公企業和銀行的客服,咁隨時用AMD 晶片再加上Silo AI 度身訂造的軟件,已經夠用。

咁而家AMD 收購左Silo AI,喺為客戶度身訂造軟硬體,整合性大大提高,更能配合各大商戶所需,同最重要,價錢可更相宜。

如果今天NVIDIA 比喻作十多年前剛出iPhone 的蘋果,那AMD 就是當日的Samsung ;前者主要針對高端市場,而後者就滿足各類的小眾市場,且以較相宜既價格佔得顯著的市場份額。

昨晚得知AMD 收購Silo AI,我就更加肯定這企業是採用長尾理論這種避重就輕的政策,來跟NVIDIA 一爭天下,我認為蘇媽大智大慧,絕對跟其遠親有得鬥!

亦因如此,我看好AMD 股價;不過,這份看好,跟我舊年看好NVIDIA ,在股價上升路徑上,絕不可類同。

這重心,我另文探討。