NFT如何上比特幣主鍊

2023 年 2 月 23 日 | 千感常識

最近NFT上到比特幣主鍊,其原理是怎樣呢?呢篇文章同大家分享一下。

比特幣主鍊主要紀錄比特幣的交易,典型的例子是若我給一枚比特幣給你,便可以透過礦工將呢筆交易數據置在比特幣主錬的區塊上。

咁點樣將NFT 放在呢條區塊上呢?好簡單!就係我地都係假設有一筆比特幣交易,但交易單位已標準化為比特幣的最細單「中本聰(satoshi)(即係好似我地港元最細單位以仙計咁),然後喺區塊所紀錄的呢筆交易中注入相關NFT數據,佢地叫銘文」,最重要係有一個serial number 泥辨識呢枚NFT ,因為比特幣是同質的,唔加個serial number,根本唔會知道嗰個比特幣交易係件NFT泥既。

NFT 上比特幣區塊,原理就係咁簡單!

要留意既係,比特幣NFT 暫時未好似以太坊智能合約既NFT 有極廣泛既二手市場,亦未有相關wallets,所有呢d「中本聰單位」交易要透過Bitcoin Ordinals 傳輸協議喺場外做交易,流通率重未好高。

而家睇到既最顯著影響係比特幣的交易頻繁左,每十分鐘出既區塊承載多左交易,令區塊size 大左;亦因為咁,礦工多左收益,甚至扯高左礦工費,令比特幣的交易費用高左!

不過,我相信假以時日,Bitcoin NFT 會帶動一個時期的熱潮,我相信發生在今年既下半年。

有關Bitcoin Ordinals Protocol,大家可參巧以下網站:

https://ordinals.com/